33. Yıl - sanatın asıl kurtarıcı tarafı, bizi varlığımızdan şüpheye düşürmesidir.