Orası Kamusal Alan - Siyah Beyaz Tarihine Kişisel ve Kolektif Bakışlar

1984'ten bu yana Türkiye'nin çağdaş sanat ortamı içerisinde sergileri ve çeşitli faaliyetleriyle yer alan Siyah Beyaz Sanat Galerisi, 30. yılı kapsamında hazırladığı; kurumun tarihiyle organik ilişki kurmuş kültür profesyonelleri ile yapılan görüşmelerin ve değerlendirmelerin ışığında "Orası Kamusal Alan" doküman kitabını hazırlamıştır. Evrim Altuğ tarafından hazırlanan kitap, "Okumalar ve Tanıklıklar", "Sahneler", "Odaklanmalar" ve "Röportajlar" olmak üzere dört bölümden oluşur. Siyah Beyaz tarihi üzerinden, dönemin Türkiye ve dünya sanat ortamıyla ilgili genel değerlendirme ve incelemeleri içerir. Öte yandan, kurumda açılmış sergilerin arşiv niteliğindeki dökümü ve bu sergilere dair yazıların envanteri ile kimi sergilerin günümüze izdüşümleri üzerine değerlendirmeler de bulunmaktadır. Galericilerin, sanat eleştirmenlerinin, mimarların, akademisyenlerin ve gazetecilerin de içinde bulunduğu 45 kişiyle yapılan röportajlar ise Türkiye çağdaş sanat belleğinin yazılı bir tarihi olarak kayda geçmektedir.

Proje Yönetmeni: Sera Sade

Yazar: Evrim Altuğ

Kitap Tasarımı: Aslı Altay, Future Anecdotes Istanbul

Redaksiyon: Hande Oynar

Röportajlar: Evrim Altuğ, Murathan Özbek

Portre Fotoğrafları: Murathan Özbek, Veysel Değertekin

Kitap Danışmanı: Yılmaz Aysan

Film, Baskı ve Cilt: Rekmay